| hem | sjukdom | Mat | Hälsa | familj | fitness | 
  • Hur att behandla depression med Cymbalta från Kanada Apotek

    Enligt Center for Disease Control and Prevention (CDC), är en i 10 amerikanska vuxna drabbas av depression. Dessutom, enligt de rapporter som publicerats av Satellite Corporation, en organisation som arbetar mot att ge depression lösningar, nästan 18,8 miljoner (9,5%) vuxna amerikaner lider av depression. Av de totala amerikaner lider av depression 12,4 miljoner kvinnor och 6,4 miljoner män. Dessutom är kvinnor åldras mellan 25 och 44 år som drabbats hårdast av depression. Depression kan öka risken för att utveckla fetma, kranskärlssjukdom, astma, korttids funktionshinder och leda till minskad produktivitet. Däremot kan depression behandlas med hjälp av en effektiv antidepressiv kallas Cymbalta. Detta läkemedel kan lämpligen erhållas från en känd Kanada apotek. Kanada Apotek: Saker att veta om Cymbalta Innan du beställer Cymbalta från en online Kanada apotek, är det tillrådligt att lära sig om dess grundläggande verkningssätt, biverkningar och dosering: Cymbalta UsesThe drogen godkändes av FDA i augusti 2004. Det generiska namnet för läkemedlet är duloxetin. Cymbalta tillhör en klass av läkemedel som kallas selektiva serotonin-och noradrenalinåterupptagshämmare eller SSNRIs. Läkemedlet används för att behandla följande tillstånd:. Egentlig depression (MDD) generaliserat ångestsyndrom (GAD) smärtsam diabetesneuropati (smärta orsakad av nervskada hos diabetiker) som orsakas av artros Fibromyalgi (kronisk smärta i muskler och bindväv) Smärta Muskuloskeletala PainCymbalta mekanismen Enligt flera experter den främsta orsaken till depression och andra psykiska sjukdomar är obalans mellan signalsubstanser. Signalsubstanser är kemikalier som frigörs av nervceller eller neuroner för överföring av signaler från en nervcell till en annan över synapser. Signalsubstanser är primärt ansvarig för att aktivera receptorer. Noradrenalin och serotonin är två viktiga signalsubstanser som spelar en avgörande roll i regleringen av känslor av en individ och minska känsligheten för smärta. Cymbalta förhindrar återupptaget av noradrenalin och serotonin från nervcellerna. Minskad återupptaget av noradrenalin och serotonin hindrar deras avlägsnande från hjärnan. Detta ökar mängden och effekten av dessa signalsubstanser i hjärnan. En märkesvaror läkemedel från USA och den generiska versionen av samma från en Kanada apotek kommer nästan ger samma reaktioner. Cymbalta Dosering Cymbalta är tillgängligt i form av 20, 30, 40 och 60 mg kapslar. De rekommenderade doserna av Cymbalta för olika krämpor är: Depression: 60 mg en gång dagligen eller 20 mg eller 30 mg två gånger dagligen neuropatisk smärta: 60 mg en gång dailyAnxiety: 60mg en gång dailyFibromyalgia: 30 mg en gång dagligen under 1 vecka Muskuloskeletala Pain: 60 mg en gång dagligen Kapseln bör inte öppnas, krossas eller tuggas. Det är bättre att svälja kapseln hel med eller utan mat. Drogen är inte tillråda för patienter som lider av kronisk njursjukdom. Kanada Apotek: Biverkningar av Cymbalta Oavsett om du köper läkemedlet från en amerikansk eller kanadensisk apotek, skulle biverkningarna vara nästan identisk eller lika. Några vanliga biverkningar av Cymbalta är: Illamående Torr mouthDiarrhea och constipationFatigueSleep disordersDizzinessDecreased appetiteIncreased svettning konst av: Jeff Warner