Vill du bli en bättre människa – gift dig!

Äktenskap är en riktig personlighetsförbättrare, visar forskning. Att gänga sig kan nämligen bidra till att man blir mer förlåtande och får bättre självkontroll.

Detta har forskare vid Tilburguniversitetet i Nederländerna kommit fram till genom att följa 199 nygifta part i fyra år. 

LÄS OCKSÅ: Bästa åldern att gifta sig om du vill undvika skilsmässa 

Forskarna mätta hur förlåtande de gifta paren var 

Från det att de gift sig och fyra år framåt mätte forskarna hur förlåtande deltagarna var i sina relationer, samt hur mycket självkontroll de hade. Detta efter att de kommit fram till att just dessa två egenskaper är nödvändiga ingredienser i en lycklig relation.

Som Huffington Post uttrycker det: Självkontroll hindrar dig från att snäsa åt din partner medan förlåtelse gör det lättare att gå vidare de gånger ni oundvikligen hamnar i bråk.

Studien gjordes med hjälp av frågeformulär där varje deltagare fick uppskatta hur bra ett antal påstående stämde överens. Exempelvis kunde ett påstående lyda: “När min partner gör fel är min inställning att glömma och förlåta.”

Självkontroll genom ett påstående som: “Jag är bra på att motstå frestelser.”

LÄS OCKSÅ: 6 vanligaste grälen som förstör din relation

Paren blev mer förlåtande med tiden

Resultatet? Även om de två egenskaperna inte har något samband kunde forskarna konstatera att de gifta paren skattade sig själva som både mer förlåtande och mer självkontrollerade ju längre tiden gick. 

För att förklara personlighetsutvecklingen hänvisar forskarna till tidigare studier som pekat på människor blir mer förlåtande i takt med att relationen växer sig starkare. 

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on September 7, 2017 Thursday at 10:55 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>