Utbildning påverkar spädbarnens vikt

Grunden kan läggas redan under barnets första levnadsår, visar en opublicerad studie från Karolinska institutet, enligt Svenska Dagbladet.

Tidigare har forskarna känt till att överviktiga barn oftare har överviktiga föräldrar, men det sambandet gäller inte för spädbarn. Däremot finns ett samband mellan övervikt före ett års ålder och utbildningsnivån hos föräldrarna.

– Ett lite märkligt fynd, säger Claude Marcus, professor i barnmedicin på KI, till tidningen.

En möjlig förklaring, enligt Marcus, är att lågutbildade personer oftare känner sig osäkra som föräldrar, och inte är lika bra på att övergå till att mata barnet med vanlig kost på fasta tider.

Inga skillander på hur de ätit

I KI:s undersökning såg forskarna inga betydande skillnader när man frågade hur de överviktiga och de normalviktiga barnen ätit.

Men liksom många andra påpekar Lena Ljungkrona-Falk att det i alla vetenskapliga undersökningar som gäller mat är svårt att få helt korrekta svar.

– Då måste man i princip ha en övervakning, säger hon.

Lena Ljungkrona-Falk har inte själv tagit del av KI-studien men tror att det ligger någonting i forskarnas arbetshypotes att det kan vara övergången från amning till vanlig mat som kan ställa till det för vissa föräldrar.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on December 31, 2013 Tuesday at 12:26 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>