Så skulle röster i huvudet kunna tystas

Forskarna har undersökt en grupp om 59 personer som alla har en schizofrenidiagnos. 26 av dessa fick behandling med högfrekvent transkraniell magnetstimulering, TMS, vilket innebar att en del av hjärnan som associeras med språkfunktion stimulerades med korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen gavs två gånger per dag under två dagars tid, skriver nyhetsbyrån AFP. Övriga deltagare behandlades med placebo.

Ny behandling kan tysta rösterna vid schizofreni

Före behandlingen hade samtliga patienter fått genomgå intervjuer, där deras problem med röster bedömts enligt en särskilt framtagen skala. Samma bedömning gjordes igen efter magnetstimuleringen, och då visade det sig att nära 35 procent av dem som fått den riktiga behandlingen upplevde en signifikant förbättring. Hos placebogruppen var motsvarande siffra nio procent, rapporterar forskargruppen.

“Vi kan nu med viss säkerhet säga att vi hittat ett specifikt område i hjärnan som är kopplat till verbala hallucinationer vid schizofreni. Dessutom har vi kunnat visa att behandling med högfrekvent TMS gör skillnad för åtminstone en del av de drabbade”, säger forskarna i ett uttalande.

Resultaten har presenterats vid en neurovetenskaplig konferens i Paris, men har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on September 6, 2017 Wednesday at 9:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>