Så kan du skydda dig mot tarmbakterien

Att vi har fall av EHEC, entero haemorrhagisk escherichia coli, i Sverige är normalt. Men oroande är att den farliga EHEC-smittan ökar. Från 264 fall år 2006 till 551 fall 2015. Bara hittills i år har vi haft 506 fall. De flesta som drabbats senaste åren har smittats i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Men vi får även in smittan efter att ha rest andra länder, som Turkiet och Spanien.

EHEC är en zoonos, det vill säga en smitta som överförs från djur till människa. Smittan är vanligast bland nötkreatur, mellan 10 och 30 procent av nötkreaturen bär på bakterien, visar studier. Djuren själva blir inte sjuka av bakterierna, men sprider dem till miljön.

Smittan kan ge oss människor akuta buksmärtor, blodig diarré och kräkningar. Och särskilt hos barn och sköra äldre kan den få allvarliga konsekvenser och leda till en slags svår njurpåverkan, hemolytiskt uremiskt syndrom, förkortat “hus”. Hus är mycket allvarligt och man kan behöva dialys och en del får kroniska njurskador. Dödligheten i hus är omkring fem-tio procent.

 

EHEC kan spridas om man har kontakt med nötkreatur eller deras gödsel, exempelvis genom att klappa en kalv, bada vid en kohage eller ha picknick där kor betat. Men smitta kan också överföras via förorenade livsmedel eller förorenat vatten. Utbrott har beskrivits från många olika typer av mat och dryck, som opastöriserad mjölk, opastöriserad äppelcider, yoghurt, sallad, salami, medvurst, rostbiff och hamburgare. EHEC kan också smitta i badvatten eller från person till person.

De största svenska EHEC-utbrottet var 2005 då 135 fall rapporterades. 11 drabbades av den farliga komplikationen hus. En stor utredning startades och det visade sig att isbergssallad var den troliga smittkällan. Gödsel från kor hade förorenat vattnet som salladen bevattnades med. Salladen drogs in och utbrottet stoppades.

2011 hade Tyskland ett jätteutbrott med över 4000 fall. Ett 50-tal svenskar som varit i Tyskland insjuknade och en av dem avled. Den här gången kom smittan från groddar som importerats från Egypten.

 

Nu har myndigheten startat en utredning för att försöka hitta smittkällan till det nu aktuella utbrottet. Experternas detektivarbete är bra och jätteviktigt. Nu måste man så snabbt som möjligt spåra var smittan kommer ifrån för att kunna sätta stopp för spridningen.

 

Det går inte att helt skydda sig mot obehagliga smittor som EHEC, men det går att minska risken. Här är fem enkla råd:

• God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta. Tvätta alltid händerna efter toabesök och före du ska hantera mat.

• Smitta från person till person förekommer, vilket understryker betydelsen av en mycket god hygien vid inträffade fall.

• Väl genomstekt kött minskar risken för smitta.

• Mjölk ska vara pastöriserad eller kokt, och grönsaker, sallad och frukt sköljda.

• Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on October 30, 2016 Sunday at 12:40 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>