Parterapi – så hittar ni rätt terapi för er kärlek

RELATIONSCOACHNING:
Fokus på lösningar
SÅ GÅR DET TILL: En utbildad coach tar emot för samtal kring nuet och framtiden. Lösningar och möjligheter är i fokus, inte diagnos och rådgivning. Detta är alltså inte en traditionell psykoterapiform.
SÅ LÅNG TID TAR DET: Cirka 45 min-1 timme per gång. Enligt Gunilla Wigertz, relationscoach i Norrköping, kan en gång räcka för att lösa en mindre fråga. Annars rekommenderas minst tre gånger.
VAD KOSTAR DET? Från 500 kronor/tim. Heldagsträffar från 1 000 kronor.
VART VÄNDER MAN SIG? relationscoachen.nu. Utbildade coacher finns i många städer i Sverige.­ Sök på nätet och ring upp och fråga om han eller hon har erfarenhet av att coacha par.
VEM PASSAR DET FÖR? Er som tror att viss stöttning under några samtal, med coachen som bollplank i stället för en terapeut/psykolog, kan räcka för att utvecklas och komma vidare.

 

IBCT:
Grundlig analys
SÅ GÅR DET TILL: IBCT står för Integrative Behaviour Couples therapy och är en kombination av KBT och acceptansarbete. Acceptans står för förmågan att se saker som de är, utan att döma. En grundlig beteendeanalys görs tillsammans med paret och där kartläggs problemen, hur de uppstår och hålls vid liv. IBCT är en vanlig form som ofta används vid parterapi på KBT-mottagningar.
SÅ LÅNG TID TAR DET: Olika. Mottagningen KBT Blå Dur i Stockholm arbetar med en inledande bedömningsfas som består av fyra besök i parets hem. Sedan beslutas om man vill gå vidare med den så kallade behandlingsfasen, som kan vara olika lång beroende på problematiken.
VAD KOSTAR DET? 1 150 kronor per gång hos KBT Blå Dur.
VART VÄNDER MAN SIG? Psykologpartners.se har mottagningar för IBCT-parterapi i flera städer i landet.
VEM PASSAR DET FÖR? Par som vill använda en väl beprövad metod för att få hjälp med sina problem.

 

EFT:
Förstå mönstren
SÅ GÅR DET TILL: EFT står för Emotionellt Fokuserad Parterapi. Man jobbar utifrån det som kallas “samspelsmönstret”, som handlar om att man förväntar sig vissa saker av sin partner och sen reagerar på olika sätt när exempelvis närheten, omtanken eller förståelsen uteblir. EFT handlar om att se och förstå mönstren, och att göra just mönstren till fienden – inte varandra.
SÅ LÅNG TID TAR DET: Parterapi­institutet i Lund har sessioner på 75 minuter, och 8-12 gånger är det vanliga.
VAD KOSTAR DET? 1 300 kronor per gång.
VART VÄNDER MAN SIG? parterapiinstitutet.se
VEM PASSAR DET FÖR? Par som känner engagemang i sin relation och vill fortsätta leva tillsammans. Rekommenderas ej om våld eller missbruk förekommer.

 

Psykodymanisk terapi:
Tittar bakåt i livet
SÅ GÅR DET TILL: Det finns flera former av psykodynamisk terapi, och alla har influerats av den klassiska psykoanalysen. Man tar hänsyn till det omedvetna och bortträngda, till exempel minnen från barndomen.
SÅ LÅNG TID TAR DET: Individuellt.
VAD KOSTAR DET: Hos psykoterapeut Kristina Lander i Falun är ett parsamtal 90 minuter långt och kostar 1 100 kronor.
VART VÄNDER MAN SIG: Gå in på Psykologiguiden.se och skriv in sökordet “Psykodynamisk”, vilket ger ett 30-tal träffar runtom i landet.
VEM PASSAR DET FÖR: Er som vill använda sig av en traditionell terapimetod och en utbildad psykolog/psykoterapeut, och som är beredda att eventuellt även titta bakåt i livet för att så småningom komma framåt.

 

KBT:
Fem gånger kan räcka
SÅ GÅR DET TILL: Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som utgår från att människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Parterapin lär ut ett nytt sätt att förhålla dig till dig själv och din partner. Hemuppgifter ingår.
SÅ LÅNG TID TAR DET: Kognitiva Teamet i Stockholm har sessioner på 75 minuter per gång och uppger att fem gånger ofta räcker.
VAD KOSTAR DET? 1 450 kronor per gång.
VART VÄNDER MAN SIG? kognitivateamet.com, eller googla på “KBT” och “par­terapi” på din ort.
VEM PASSAR DET FÖR? De som vill använda sig av en klassisk terapiform.

 

IMAGO PARTERAPI:
Blandar flera metoder
SÅ GÅR DET TILL: Metoden kan beskrivas som en korsning mellan flera olika metoder, bland annat KBT och psykodynamisk terapi. Terapeuten styr samtalet enligt en fast struktur. Dialogen mellan paret är central.
SÅ LÅNG TID TAR DET: På Livscentrum i Stockholm är en terapisession 1 timme och 40 minuter. Det vanliga är att ett par har mellan 8-12 sessioner, med en träff varannan vecka.
VAD KOSTAR DET? 1 600 kronor per gång.
VART VÄNDER MAN SIG? Googla “Imagoterapi” och namnet på din stad för att se om det finns någon terapeut där. I Stockholm finns www.livscentrum.se
VEM PASSAR DET FÖR? Par och grupper som vill utveckla sina relationer med fokus på samtalet.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on September 2, 2013 Monday at 8:18 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>