Ny behandling kan bota leukemi – nu ska liknande metod testas i Sverige

Kymriah heter den nya behandlingen som har tagits fram av ett schweiziska läkemedelsbolag. Behandlingen riktar sig mot den aggressiva cancern akut leumfatisk leukemi som är den vanligaste cancerformen hos barn i Sverige.

Den nya metoden har nu godkänts av det amerikanska läkemedelsverket för patienter upp till 25 år gamla och som inte har svarat på andra behandlingar, skriver vetenskapssajten IFL.

“Historiskt”, menar det merikanska läkemedelsverket.

Framgångsrika tester

Patienterna får behandlingen vid ett enda tillfälle. 

T-cellerna, en typ av vita blodkroppar, plockas ut och modifieras med en ny gen som innehåller ett visst protein. Sedan skickas de tillbaka in i patienternas blod – där de nya, modifierade T-cellerna börjar attackera cancercellerna.

I de första studierna hade 83 procent av patienterna inga leukemiceller i kroppen efter tre månader.

– Det här är riktigt lovande. Behandlingen kan vara ett stort bidrag till att bota de svåraste formerna av leukemi, de som får väldigt svårbehandlade återfall. På den patientgruppen har man fått ett oväntat bra svar, säger Jonas Abrahamsson, leukemiforskare och överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, till Aftonbladet.

“Vi måste vara ödmjuka”

Resultaten ska dock tolkas försiktigt, menar han.

– Studierna hittills har varit ganska små och nu måste behandlingen testas i större material. Det är inte alltid initialt bra resultat kan reproduceras. Vi måste vara ödmjuka, men hoppfulla, säger han till tidningen.

En behandling av den nya cellterapin kostar 495 000 dollar, över fyra miljoner kronor. Det finns också en risk för svåra biverkningar – patienter kan drabbas av dödsfall eller livshotande tillstånd, andningssvårigheter och problem med nervsystemet.

Enligt Jonas Abrahamsson kommer en studie med en liknande behandling börja på Akademiska sjukhuset i Uppsala om några veckor.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on September 3, 2017 Sunday at 6:35 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>