Känslig, passiv och blyg? Det kan vara add

Vad är add?

Add liknar till stor del adhd fast med en stor skillnad – en person med add har inga problem att sitta still.

Bokstavskombinationen add står för “attention deficit disorder”, vilket innebär uppmärksamhetsstörning. Add kallas också “adhd med huvudsakligen bristande uppmärksamhet”.

Symptom på add

Add kännetecknas av att personen har koncentrationssvårigheter och ofta dagdrömmer. Personen är inte hyperaktiv och utåtagerande som många adhd-personer. Tvärtom kan en add-person uppfattas som oengagerad och disträ. Typiska tecken är tystlåtenhet, blyghet, bristande energi och passivitet.

Add-personer kan också ha symptomen:

Överkänsliga mot beröring från speciella tyger. Många kan också känna obehag vid kroppskontakt med andra människor.

 Överkänsliga för ljud. Därför undviker de gärna stökiga ljudmiljöer. Där får de ännu svårare att fokusera på det väsentliga och att stänga ute det ovidkommande,

Överkänsliga för lukter och smak. Därför är de ofta skeptiska till att pröva nya maträtter. Maten ska helst ha “rätt” konsistens och vara lagom stark och lagom varm för att accepteras.

 Dessutom kan add-personer uppfatta värme och kyla på ett annorlunda sätt än andra.

Många har också svårt med sömnen. De kan vara mycket trötta på dagen och till och med somna i skolan eller på jobbet. Samtidigt som de har mycket svårt att somna på kvällen när tankarna snurrar runt i huvudet.

Barn med add

Barn med add kan dessutom ha problem med motoriken, vilket kan innebära problem med att lära sig simma och cykla.

Add-symptomen kan medföra dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Speciellt barn med add verkar också i högre grad än andra drabbas av störningar som depression, ångest och självdestruktivt beteende.

Add vanligare hos flickor

Add är vanligare hos flickor än hos pojkar. Hur högt upp i vuxen ålder add kan följa med är inte helt klarlagt. Vissa forskare menar att kvinnors problem med add följer med längre upp i åldrarna än mäns.

Diagnos på add

För att få diagnosen add krävs att personen ofta uppfyller minst sex av följande nio symptom:

 Ouppmärksam på detaljer och gör slarvfel.

Har svårt att bibehålla uppmärksamheten.

Verkar inte lyssna på tilltal.

Följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra uppgifter, till exempel i skolan eller på arbetsplatsen.

Svårt att organisera uppgifter och aktiviteter.

Undviker uppgifter som kräver mental uthållighet, till exempel skolarbete/läxor.

Tappar bort saker som behövs för uppgifter eller aktiviteter, exempelvis pennor, böcker och verktyg.

Lättdistraherad.

Glömsk.

Det finns numera flera tester online när det gäller add – och adhd. Du kan gå in på internet och själv se ifall du ligger i riskzonen.

Behandling vid add

De medicinska behandlingsrekommendationerna för add är liknande som för adhd. Det centrala ämnet är metylfenidat. Det beskrivs som en centralstimulerande preparat och har en psykiskt lugnande effekt.

Dessutom gör metylfenidat det lättare att koncentrera sig på sina skol- eller arbetsuppgifter eftersom det också höjer vakenhetsgraden. De vanligaste medicinerna – innehållande metylfenidat – är:

 Concerta.

Ritalin.

Medikinet.

Equasym.

Medicinering vid add ska ingå i ett mer omfattande program av åtgärder. Helst ska läkare och sjuksköterska samarbeta i behandlingen och det ska finnas en tydlig struktur för kontakterna mellan familjen och behandlingsteamet.

Förutom medicin kan, framförallt vuxen-add, även behandlas med terapi – kognitiv eller miljöterapeutisk – samt med kroppskännedomsövningar, det finns sjukgymnaster speciellt utbildade för detta.

Källa: add.n.nu, adhd-npf.com, habilitering.se, wikipedia.org

 

LÄS OCKSÅ: Har du vuxen-adhd? Testa dig här

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on June 30, 2015 Tuesday at 10:08 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>