Högt blodtryck – 12 sätt att sänka det

Men det är de facto mycket vanligt: i Sverige lever nästan var fjärde person med högt blodtryck. Dock kan det vara svårt att upptäcka, eftersom symptomen inte visar sig förrän värdena är FÖR höga.

– Man kan känna av trötthet, huvudvärk och yrsel. Men de här yttringarna är ju väldigt diffusa och vanliga, och inte specifika för högt blodtryck.

– Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta orsaken till sjukdom och död i större delen av världen. Därför bör man från 40-årsåldern kontrollera sina värden minst vart femte år, kanske till och med varje år, säger Mats Halldin, läkare och medicine doktor vid livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Högt blodtryck har också ett samband med andra ohälsotillstånd, som förhöjt blodsocker, höga blodfetter, diabetes och bukfetma.

– Det kallas med ett samlingsnamn för “metabola syndromet”. Alla de här faktorerna hänger ihop, så man bör egentligen kolla samtliga och inte bara blodtrycket.

Men vad kan man då göra om det visar sig att man har högt blodtryck?

– Det grundläggande är att man ser över sin livsstil, som mat, motion och rökning.

– Är blodtrycket mer än lätt förhöjt måste man sannolikt lägga till blodtryckssänkande läkemedel, som man provar ut via sin husläkare. Men man bör inte enbart medicinera, utan livsstilsförändring är oftast nödvändigt för att förbättra den totala risken. Fysisk aktivitet, som jag verkligen vill framhålla, medför mängder av positiva hälsoeffekter, säger Mats Halldin.

Här listar han tolv konkreta tips på hur du kan hålla blodtrycket i schack.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on November 30, 2015 Monday at 10:11 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>