Hjälper inte att träna fysiskt om du inte kan hantera stress

Farorna med stress är vida kända. Mer okänt är i vilken grad ungdomars kondition påverkar sambandet mellan stresstolerans och risken för hjärt- och kärlsjukdom som vuxen.

WEBBTEST: Stressar du oftare än vad som är bra för dig?

 

Cecilia Berghs avhandling vid Örebro universitet visar kort följande: Är du ung hjälper det inte att träna fysiskt för att skydda dig mot sådana sjukdomar om du ändå inte kan hantera stress.

– Det är ganska anmärkningsvärt för vi vet att fysisk aktivitet är en så pass skyddande faktor mot hjärt- och kärlsjukdomar. Nu tänker vi att det blir jätteviktigt att uppmuntra våra ungdomar att vara fysiskt aktiva men också lär sig hantera psykosocial stress för att optimera den här effekten, säger Cecilia Bergh.

 

TT: Men att dels träna, dels lära sig hantera stress – det låter som det bara kan bli stressfyllt?

– Att göra lite är ju bättre än ingenting. Det kan räcka med en promenad men också tänker på det här med stress. Har man mycket problem med stress kan det också vara så att man behöver träna lite mer.

Underlaget till studien är män som deltagit i värnpliktsundersökning åren 1952–56 men samma slutsatser dras även för kvinnor.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on March 6, 2015 Friday at 11:38 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>