Extrapeng gjorde psyksjuka friskare

Det visar resultaten i en mer än ettårig studie bland hundra Karlskronabor som lider av psykisk ohälsa som schizofreni, psykoser och djupa depressioner. I nio månader fick dessa 500 kronor extra per månad utan några som helst krav på motprestation eller redovisning.

LÄS OCKSÅ: Panikångest och depression – 12 saker du bör veta

 

För en del gick pengarna rakt in i vardagsekonomin. Andra använde 500-lappen till att sätta lite guldkant på tillvaron: en bussfärd, fika med vänner, umgänge med barnbarnen, en färjetur, massage och annat smått och gott i det sociala umgänget. Deltagarna intervjuades och deras livskvalitet och välmående mättes såväl före, under som efter studien och jämfördes med en kontrollgrupp – utan extra pengar.

Mindre slutenvård

– Det visade att många, men inte alla, mådde signifikant allt bättre. Det lilla tillskottet underlättade i livet. Det gällde särskilt ifråga om ångest, depressioner och liknande symtom, säger studiens vetenskaplige ledare Alain Topor, docent på Socialhögskolan i Stockholm.

En annan, mer överraskande iakttagelse var att försökspersonernas behov av sluten psykiatrisk vård minskade kraftigt under studiens gång.

Experimentet bekräftar resultaten i en liknande studie på Yale University i New Haven, USA, i början av 2000-talet.

“Hövligt ointresse”

Forskarna föreslår att våra politiker och myndigheter ska överväga om inte den medicinska behandlingen av psykiskt sjuka bör kompletteras och i vissa fall till och med ersättas med sociala insatser. Rapporten från undersökningen har nyligen överlämnats till Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Men hittills mest mötts av “hövligt ointresse”, säger Alain Topor.

Categories: Hälsa
This post was written by , posted on March 6, 2015 Friday at 11:38 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>