Betalningsanmärkning – vad är det?


Vad är en betalningsanmärkning?

En uppgift hos kreditupplysningsföretag om att en viss person inte har skött sina betalningar.

 

Varför får man en betalningsanmärkning?

Den vanligaste orsaken är att du inte betalar en faktura, det vill säga att du har en skuld till en fordringsägare (till exempel ett företag) och inte betalar – efter betalningspåminnelse och krav om inkasso. Då kan fordringsägaren, via inkassoföretaget, ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Om du inte gör några invändningar och kronofogden anser att kravet är korrekt beslutar kronofogdemyndigheten att du är rättsligen skyldig att betala din skuld.

Dessa uppgifter registreras av kreditupplysningsföretagen och resulterar i en betalningssanmärkning. Det är alltså kreditupplysningsföretagen som ger betalningsanmärkning och inte kronofogdemyndigheten, som många tror.

 

Vilka fler saker kan leda fram till en betalningsanmärkning?

Bland annat missbruk av bankkonton, konkurser, utmätningsförsök, restförda skatter samt beslut om skuldsanering.

 

Vad innebär ordet betalningsanmärkning?

Det är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter, som de samlar in från olika håll, och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från olika myndigheters register – kronofogdens och skatteverkets till exempel.

 

Vilka kan följderna bli av en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning kan ge dig stora problem på flera viktiga områden. När en person med betalningsanmärkning försöker att, till exempel, starta ett mobilabonnemang, hyra en lägenhet eller ta ett lån kommer det inblandade företaget att göra en kreditupplysning på personen. Det innebär att företaget får kännedom om skuldproblemet och i många fall ger ett negativt besked.

Betalningsanmärkning kan också innebära svårigheter att få anställning.

 

Hur länge finns betalningsanmärkningen kvar i kreditupplysningsföretagens register?

I tre år för privatpersoner. Fem år för företaget. Sedan måste uppgifterna raderas enligt lag.

 

Källa: datainspektionen.se, kronofogden.se, ne.se, finansbranschen.se

Categories: Leva&Bo
This post was written by , posted on March 10, 2015 Tuesday at 6:56 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>