| hem | sjukdom | Mat | Hälsa | familj | fitness | 
  • Allt om Nikotin testutrustningar som använder urinprover

    Nikotin, en beroendeframkallande substans, finns främst i tobak. När tobak används i form av cigaretter, cigarrer etc. inträder nikotin kroppen. Många människor blir beroende av detta ämne på grund av dess milda lugnande effekter. För att testa för nicotine missbruk, måste man genomgå ett test för nikotin. För detta betydde testutrustningar speciellt för att testa nikotin är tillgängliga. Av dessa är testutrustningar som använder urinprov popular.Smoking tobak - en av de främsta orsakerna till förtida död: Rökning av tobak skadar alla vitala organ i kroppen. Studier visar att rökare har låg livslängd jämfört med icke-rökare. När en person röker tobak, är cirka 400 olika kemikalier som frigörs i kroppen. Av dem, substanser som nikotin, bensen, kolmonoxid och andra kemikalier få katastrofala effekter på kroppen. Kemikalier som bensen är cancerframkallande och orsakar cancer i hjärtat, är lungorna och annan viktig organs.Nicotine finns i tobak inte bara ett beroendeframkallande ämne, men är också ett mycket skadligt ämne. Nikotin ger drastiska förändringar i blodet cirkulationssystemet hos rökaren. Nikotin i tobak påverkar den normala funktionen av de organ i kroppen, och de förlorar sin vitalitet snart. Det minskar blod lastkapacitet av blodkärl. Med andra ord gör nikotin blodkärlen smal. Allt detta, störtar den person till tidig death.Nicotine prov - en tillförlitlig metod för att upptäcka rökning vana: Att vara medveten om de skadliga effekterna av tobak, är det viktigt att hitta sätt att upptäcka tobaksmissbruk. Nikotin testet är det mest pålitliga och idiotsäker metod för att upptäcka rökning vana. Detta test kan utföras med hjälp av nikotin testkit med hjälp av någon av de tre exemplaren - urin, saliv och blod. I alla tre metoder, är nikotin detekteras genom närvaron av dess metabolit kotinin. Detta beror till skillnad från nikotin, kotinin, stannar längre - så länge som tre veckor i body.Urine testutrustningar har befunnits vara mer effektiva i att upptäcka nikotin missbruk. Till skillnad från andra testutrustningar tar saliv eller blod som testprov, urin testkit är mer effektiva som kotinin är lättare detekteras i urin än i blod eller saliva.Administering och tolkning av resultat från ett nikotin test: Med tillkomsten av nikotin testutrustningar, administrera test för nikotin har visat sig vara ganska lätt. Så även är tolkningen av resultaten. Dessa kit är ekonomisk, pålitlig, snabb och noggrann. Dessa kit fungerar på principen att detektera kotinin, en metabolit av nikotin som finns i rökarens urinen • Administrera testet:. Nikotin testutrustningar använder en liten mängd misstänktes urin som prov. Administrationen av dessa tester är ganska enkel. Urin testkit kommer i form av koppar eller remsor - båda av dem kan användas enkelt för att utföra testet. Dessa kit undvika behovet att konsultera en professionell i detta avseende • Tolkning av resultat:. Dessa urin nikotin Testutrustningar visa resultatet genom att bestämma mängden kotinin. En koncentration av 200 ng till 500ng/ml av kotinin i misstänktes urinprovet visar den aktiva användningen av en tobaksvara. Resultaten visas av dessa kit är också lätt att read.The kit kan användas när som helst i hemmen, utbildningsinstitutioner, branschorganisationer, försäkringsbolag, brottsbekämpande myndigheter och liknande. Nikotinet testkit med urinprov är således användbart för att upptäcka användning av tobak, för de är tillförlitliga, enkla och kan användas var som helst på någon tidpunkt konst av:. Drog-Test-Strips