| hem | sjukdom | Mat | Hälsa | familj | fitness | 
  • Förhindra drogmissbruk skolor som använder slumpmässig drogtestning

    påverkan av olagliga droger är utbredd bland studenterna. En studie utförd av National Center på narkotikamissbruk och missbruk i 2012 visar att 17% av eleverna på högstadiet, vilket motsvarar 2,8 MSEK av gymnasieelever missbrukade droger under skoltid. Sådan trenden kommer sannolikt att orsaka skador på hälsan hos en stor del av blivande medborgare i country.It är därför ett ansvar för alla delar av samhället, särskilt skolor, för att kontrollera och styra detta hot genom att vidta förebyggande åtgärder. Slumpmässiga drogtester sägs vara en av de effektiv metod som kan hjälpa skolorna att kontrollera drogmissbruk bland studenter. Läs den här artikeln att veta om slumpmässig drogtestning i skolor och dess effectiveness.Educational institutioner måste upprätthålla drogfri miljö: • Det är skolans ansvar att skapa och upprätthålla en drogfri miljö i sina lokaler för att skydda eleverna. För detta, skolmyndigheter måste deklarera drogfri miljö som ett av de standarder enligt relevanta akademiska politik. Naturligtvis måste de begära föräldrar, elever, vårdnadshavare, gemenskapens och regeringarnas folk nivå, för deras stöd. • Skolorna bör göra eleverna medvetna om frågan om illegala droger och deras skadliga effekter på hälsan, familj och ekonomi. De bör betona på att sprida budskapet bland studenter som en fråga av regel och bör också göra dem medvetna om de åtgärder som skall vidtas av myndigheterna, t.ex. göra föräldrar vet, eller avvisning från school.Conduct slumpmässiga drogtest: • Att bekämpa inflytande mellan elever, skolor måste utföra slumpmässiga drogtester. I slumpmässiga studenter drogtester är inte säker på när de ska testas eftersom de datum inte är känt i förväg. Således, avskräcker det elever från att använda droger av rädsla för att bli upptäckt. • Använda slumpmässiga drogtester är sannolikt att leda eleverna att fokusera på akademiska sysslor. Det gör dem följer de regler som krävs. Slumpmässiga drogtester är ett effektivt sätt att utrota drogpåverkan från skolorna. Det kommer sannolikt att bli ett hinder för dem som kommer att pröva narkotika. Vidare möjliggör det skolmyndigheter att upptäcka drogpåverkan på en elev, i början staten. Detta kommer att göra det lätt för dem att vidta nödvändiga och omedelbara åtgärder innan saker går bortom kontroll. • Genom detta, eleverna kommer sannolikt att leva ett hälsosamt liv och är inriktade på akademiker, som hjälper dem att få bra karriär opportunities.Use pålitliga drogtest kit: att genomdriva slumpmässig drogtestning, med pålitliga kit drogtester är mycket viktigt. De kit som du väljer skulle ge korrekta resultat som hjälper dig att ta rätt beslut. Drogtester kit finns i olika typer beroende på vilken provexemplaret. Dessa kit är säker, enkel, kostnadseffektiv, snabb och har gjorts enligt SAMHSA standards.Influence av olagliga droger bland höga schoolers gör det farligt inte bara för eleverna där, men också till de familjer och samhället i stort. Slumpmässiga drogtester i skolor har förklarats konstitutionell Av Högsta domstolen 2002. Skolorna kan därför använda slumpmässiga drogtester som ett effektivt verktyg mot påverkan av olagliga droger konst av:. Drog-Test-Strips