| hem | sjukdom | Mat | Hälsa | familj | fitness | 
 • Theory of Kundaliniyoga

  Kundalini är tänkt som en helig vetenskap som renar och väcker det inre jaget. Sant Kundaliniyoga avslöjar mystisk kunskap till studenter som inte var direkt tillgänglig förrän Yogi Bhajan introducerade det till väst 1969. Betydelse

  Elever och lärare i Kundaliniyoga tror att denna typ av yoga kan låsa en dold serpentin spole medvetenhet, eller energi, som ligger i botten av ryggraden.

  Tidsplan

  Under överinseende av en guru eller certifierad Kundalini instruktör, bör uppvaknandet av högre medvetenhet ske gradvis, för att producera säkra och balanserade resultat.


  Funktioner

  Kundalini kan frigöra kraften i medvetandet genom sin användning av omsorgsfullt konstruerade kriyas, vilka är kombinationer av yogaställningar (asanas), andningsövningar (pranayama), mässande eller ljud och meditation .
  Effekter

  Effekterna av Kundalini varierar från mycket positiva erfarenheter, däribland bättre hälsa, lycka, självkännedom och medkänsla, att enstaka negativa utfall, inklusive ångest, paranoia och obehagliga känslor i kroppen.
  Teorier

  Kundalini är djupt rotad i begreppet chakran, som är nerven kluster, eller centrum energi som följer väg ryggraden från svanskotan upp genom hjässan. De chakran är direkt kopplade till fysiska system i kroppen som hjärtat, magen och körtlar, liksom psykologiska och andliga aspekter som kärlek, vilja och glädje.