| hem | sjukdom | Mat | Hälsa | familj | fitness | 
 • Skillnaden mellan Stukad & bruten fotled

  Ankeln är en av de vanligaste skadade lederna i kroppen. Vrister är mottagliga för stukningar och frakturer, som kan ha liknande orsaker och symptom, men det finns viktiga skillnader. Stukningar

  En vrickning uppstår när ligamenten i kroppen sträcks utanför deras normala rörelseomfång, orsakar smärta och möjligen vävnadsskada och riva, stukningar normalt ske till följd av en plötslig trauma
  frakturer

  En fraktur eller inträffar när ett ben i kroppen blir trasig eller sprucken, frakturer kan uppstå på grund av en akut trauma eller upprepad stress som till slut orsakar ett ben för att bli skadad.
  behandling

  Omedelbart efter en fotled är skadad, kan tillämpa is, upphöja det skadade benet och använda ett tryckförband runt leden minska svullnad och minskar återhämtningstiden. Addera Identification

  Eftersom ankelstukning och raster kan ha liknande orsaker, kan det vara svårt att avgöra skillnaden. En X-ray är ett sätt att berätta om ett ben är brutet. Det är möjligt att både bryta och vrickning en vrist samtidigt.
  Tidsplan

  Återhämtning tid för en vrickning varierar från några dagar till några månader beroende om skadans allvarlighetsgrad, en fraktur tar normalt fyra till sex veckor att läka, under vilken tid ankeln är låst i ett gjutet

  .