| hem | sjukdom | Mat | Hälsa | familj | fitness | 
 • Precor löpband Felsökning

  precor är en tillverkare av high-end träningsutrustning. Företagets sortiment av löpband kostar ett genomsnitt på $ 2,500 till $ 5000 när köpte nya. Modeller från Precor löpband linjen inkluderar M9.33, M9.55, M9.21, M9.23 och M9.21. Om du får problem med din Precor löpband, kan du utföra en del felsökning tekniker för att försöka lösa problemet. Om du inte lyckas, kontakta Precor kundservice för ytterligare hjälp. Inspektera Precor löpband


  Om du inspektera ditt Precor löpband, kan du oftast hitta problemet om maskinen inte fungerar. Koppla av maskinen och dra på löpbandet för att se till att det inte har lossnat. Om det finns, kan du ta en skiftnyckel och dra remsträckaren vid basen av löpbandet.

  Kontrollera strömförsörjningen för Precor löpband för att se till att den är ansluten till ett fungerande vägguttag. Återställ överspänningsskyddet eller byt eventuella trasiga säkringarna hemma om det behövs. Du kan behöva ringa efter service om strömkabeln har skadats eller slitits.
  Justering Justering av en Precor löpband

  ett dåligt band på en Precor löpband kan negativt påverka hur du springer eller går på maskinen. Av säkerhetsskäl, då anpassa bältet, bör hår dras tillbaka och löst sittande kläder som kan fastna i maskinen ska inte bäras. För att kontrollera justeringen, står bredvid löpbandet och tryck på "Snabbstart"-knappen. Öka hastigheten till 3 mph och gå till baksidan av enheten. Om bältet inte körs i en mittlinje, måste den läggas om.

  Hitta justeringsskruven på baksidan av löpbandet. Använd insexnyckel medföljer Precor löpband för att justera bältet. Vrid skruven moturs om bältet är från mitten till vänster. Vrid skruven medurs om bältet är från mitten till höger. Kontrollera igen justeringen efter att du har gjort justeringarna.
  Felkoder
  p Om du ser en felkod på displayen på din Precor löpband, slå på maskinen och vänta i två minuter innan du slår på strömmen igen. I många fall kommer detta att lösa problemet och displayen kommer inte längre att visa felkoden. Om detta inte lyckas, måste du ha Precor tjänsten maskinen.